Развитието на жилищното строителство налага нови стандарти, що се отнася до по-голямата безопасност на жилищата, както и тяхната енергийна ефективност.

В по-малките градове на България, поставянето на дограма и съпровождащи елементи, е още един начин да се гарантира запазването на енергията, употребявана за отопление или охлаждане на жилищата. Въпреки своите по-малки капацитети, средните и по-слабо населени градове в страната ни, използват същите техники и материали, които са от съществено значение за добрата изолация. В много курортни, по-малки градове, като Велинград, Смолян, Велико Търново и др., строителството на нови сгради налага нов тип осмисляне на енергийната ефективност, а това води и до повишаване качеството на живот в самите райони.

За да откриете добра и надеждна фирма, която ще ви постави дограма, не е необходимо да посещавате някой по-голям град. Глобализацията, наблюдавана в световен мащаб, води и до децентрализация на всеки вид бизнес. Това, до голяма степен, важи и за българската реалност. Повечето добри фирми, произвеждащи и поставящи различни видове дограма, работят и в по-малките градове на България. Някои от тях имат и актуален национален телефон, чрез който желаещите могат да се свържат, за да се информират за предложенията и цените, които са валидни за цялата страна, без значение от населеното място в страната.

Все пак изборът на дограма, особено в по-малките населени места е доста по-труден, предвид известното нежелание, от страна на жителите им, да направят подобна, доста сериозна инвестиция за тях и техните домове. Фирмите, работещи в тези райони са по-добре познати за местните хора, отколкото търговците на дограма – в по-големите градове. Конкуренцията на фирмите, занимаващи се с подобен бизнес не е толкова силно изразена, като повечето от тях предлагат отлични решения за всеки вкус и джоб. В тези градове и цените са доста примамливи, особено за хора, които са решили да инвестират своите пари в покупката на домове там.