Като втори по големина град в България, Пловдив отдавна се е превърнал в един от центровете за развитие на различни услуги, свързани със строителството на нови сгради и подобряване на съществуващите такива. Фирмите за дограма в града имат дългогодишна история, която е утвърдила най-добрите в бранша.

Заради своето географско разположение, Пловдив има по-топъл климат, в сравнение с останалите големи български градове. Това се отразява и на видовете дограма, която се поставя на жилищните сгради. За разлика от крайдунавските и черноморски градове, живеещите в Пловдив могат да избират различни видове дограма и врати, като се съобразяват, най-вече със своите възможности.

Дървената дограма е доста предпочитан продукт, особено в града под тепетата. Климата, но и близостта на различни производители на такава дограма, влияят благоприятно върху нейното предлагане. В Пловдив имат седалища и едни от най-добрите чуждестранни фирми, не само за дограма, но и за съпътстващите елементи към нея.

Жителите на втория по големина град се чувстват облагодетелствани да избират между различни фирми, занимаващи се изолацията на сгради и по-точно – изработването на дограма. Клиентите са примамени, както от качеството на отделните продукти, така и от разумните цени, които имат значение за повечето клиенти. В сравнение с Варна и дори – София, Пловдив също има развит бизнес с дограма, но стойността на продукцията и съответно – нейното монтиране, не е толкова висока. Имено затова жителите на този град го обичат. Той е доста голям, но цените на услугите не са стряскащи.

В последно време се забелязва и оживяване в бизнес климата на Пловдив, най-вече в сферата на услугите, свързани с енергийната ефективност. Строителството и предлагането на нови домове бележи ръст, а с това и бизнесът с дограма и врати. Това неминуемо може да доведе до появата на нови, по-малки фирми за дограма, работещи на по-ниски цени. Но, само качествените продукти ще имат значение за клиентите на дограма, за които не е толкова важна цената, а ефективността на дограмата и нейното монтиране.