Въпреки икономическата криза, монтажите на дограма, особено в София, притежават постоянна величина. Столицата има най-добре развита система, свързани с енергийната ефективност на жилищните сгради. Едно от най-големите предимства на София, що се отнася до сферата на услугите е нейното положение, като … столица на България. Всички големи фирми, без значение от видовете дейност, са базирани или имат големи центрове в този град.

София предлага различен набор от фирми, занимаващи се с поставянето на дограма. Може би, в този град подобно предлагане е най-разпространено, както в своя класически вид, така и с доста разнородни услуги. Това се обяснява, най-вече с различните типове строителство, характерни за столицата ни. В София има достатъчно сгради от стария тип строителство, при които е характерна изолацията с традиционните видове дограма. Новите сгради се изолират по нов, подобрен начин, докато съществуват и по-луксозни кооперации, при които енергийната ефективност и в частност – дограмата, е от най-ново поколение.

В София има достатъчно търсене на фирми за дограма. Самите столичани предпочитат по-утвърдените компании в бизнеса с врати и дограма, които не правят компромиси, както с качеството на продукцията, така и с предлаганите услуги. Някои биха казали, че прекомерното предлагане на продукти за дома и тяхната реклама, може, донякъде да „разглези” евентуалните бъдещи потребители. Но, именно в това се състои добрата среда за конкурентоспособност, когато умееш да избираш определени услуги, оценяваш тяхната своевременност и стойност, а след това подкрепяш избора си със своя коментар за направения избор, било то пред самата фирма, колеги или приятели.

Въпреки, че столичани имат голям избор на фирми за дограма, именно в това се състои трудността, когато решите да си поставите подобен продукт във вашия дом. Голямото предлагане понякога обърква самите клиенти, дори и свикналите на по-голям избор за своите нужди, трудно могат да преценят качеството на услугите, предлагани на пазара. Има и немалко фирми в София, които разчитат на нелоялни търговски практики да спечелят повече клиенти, най-вече с ниски цени, което невинаги е съчетано с добър продукт.